Acasa Universitate Centrul de Educaţie Medicală
LEGATURI

Centrul de Educaţie Medicală


Centrul de Educaţie Medicală a fost înfiinţat în cadrul programului Tempus încă de la începutul existenţei Universităţii noastre ca instituţie de sine stătătoare, în anul 1998. Am considerat oportună existenţa lui întrucât simţeam nevoia unui departament care să coordoneze activităţile de perfecţionare a personalului didactic, de informare a studenţilor privind opţiunile educaţionale şi profesionale care le stau la dispoziţie sau a comunităţii academice privind principalele ei evenimente si probleme.


Prin buletinele sale informative, Centrul de Educaţie Medicală a fost un permanent agent de stimulare a acţiunilor de educaţie medicală continuă şi procesului de căutare a răspunsurilor importante pentru progresul nostru.


În anul 2005, prin apariţia O.M. nr. 3235 din 10.02.2005 , C.E.M. s-a structurat în trei departamente distincte: Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Departamentul de Învăţământ Postuniversitar , fiecare dintre acestea preluând sarcinile caracteristice din cele stabilite şi descrise deja.


În anul universitar 2008/2009, cele trei departamente s-au reunit din nou sub vechiul nume şi vechea structură, întrucât s-a constatat necesitatea unei strategii comune de lucru, astfel încât serviciile oferite să fie de o calitate superioară. Iar în anul universitar 2012/2013 Departamentul de Învăţământ Postuniversitar a fost înlocuit de Centrul pentru Învăţământ Asistat de Calculator.

Atât consilierea şi orientarea profesională a studenţilor, cât şi pregătirea personalului didactic au caracteristici aparte într-o universitate de medicină şi farmacie, domeniu încă neexplorat suficient în ţara noastră. Prin urmare, activitatea noastră este coordonată de un coordonator al CEM şi un consiliu de directori ai celor trei departamente, a căror colaborare oferă unitate, echilibru şi precizie acţiunilor noastre.


Regulamentul Centrului de Educaţie Medicală 2012

 

CoordonatorFlorina Nechita - psiholog
 

Ne găsiţi în Medicina Veche-Extindere, camera 707 (cadre didactice) sau 711 (secretariat), la demisol.

 

E-mail:

 

Telefon:

Cadre didactice: 0351 443 522 (direct) / 0351 443 500 (centrală), interior 1707

Secretariat: 0351 443 526 (direct) / 0351 443 500 (centrală), interior 1711

 

 

 

 

Copyright © 2014 Centrul de Educaţie Medicală. Toate drepturile rezervate.