Acasa Universitate Centrul de Educatie Medicala
LEGATURI

Centrul de Educatie Medicala

Susținere disertație Modul psihopedagogic

 

 Persoanele care au urmat cursurile modulului psihopedagogic atât în anul universitar 2019–2020, cât și în anii anteriori, promovând examenele la toate disciplinele din curicullă, pot susține în luna noiembrie disertația, în vederea finalizării programului de studiu postuniversitar.

În contextul epidemiologic actual, cursanții au la dispoziție trei moduri de redactare a tezei de disertație:

*    realizarea unei cercetări specifice, conform tematicii alese;

*    realizarea unu review tematic, din literatura de specialitate;

*    realizarea unui eseu având ca tematică „Provocările oferite de predarea hibrid și on-line la disciplina ...........“.

 

Lucrarea va conține un minim de 20 de pagini și va fi redactată în format A4 respectând următoarele instrucțiuni:

 - Format: A4 (Page Setup -> Paper).

Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii

(Page Setup -> Margins): stânga: 2,5 cm; dreapta: 2,5 cm; sus: 2,5 cm; jos: 2,5 cm.

 - Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii

(Format- >Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines).

Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified).

Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele limbii române (ă, ş, ţ, î, â).

 

 Lucrările vor fi depuse la sediul DPPD, în format fizic – legate cu arc; și electronic – în format PDF, până la data de 15 noiembrie,  însoțite de dovada plății taxei de susținere (100 ron) și de cererea de susținere a disertației.

 

Cererea de susținere a disertației o puteți descărca de la următorul link:

cerere inscriere disertație

Depunerea cererilor și a lucrărilor se face la sediul Centrului de Educație Medicală, din Clădirea Veche, etajul 1, după următorul program:

  • luni - miercuri: între 8:30 - 11:30
  • joi - vineri: între 12:00 - 14:00